Jag har en ros, så hvit hon är

Från Svenska Dikter
Hoppa till navigeringHoppa till sök

<< Herre i höjden

Jag har en ros, så hvit hon är
av Christina Charlotta Lindholm

Ett litet fattigt barn jag är >>

Källa Sånger af Nanny, 1872. Melodin är en tysk folkmelodi i F-dur 2/4-dels takt, som nedtecknades i Erfurt år 1524 och är densamma som till psalm nummer 113 i Svenska Psalmboken 1819.

Min barnatro.

Jag har en ros, så hvit hon är
Och skön, som Sarons lilja;
Jag henne i mitt hjerta bär,
Oss intet skall åtskilja.
Hon är planterad af min vän
Den bäste uti himmelen.

Tro heter hon och är mer värd
Än alla jordens håfvor,
Ja, mer än gunst och makt och flärd
Och glans och rika gåfvor.
När verldens härlighet är all,
Min hvita ros än blomma skall.

Men, Herre Gud, hvad mäktar jag,
Om du ej vill bevara?
Ack, jag är ung och jag är svag
I frestelse och fara.
Kom sjelf att i mitt hjerta bo,
Behåll mig i min barnatro!Till mina lärjungar

I. Natursånger.

II. Fosterländska sånger.

III. Sånger af blandadt innehåll.

IV. Andeliga Skolsånger.