Blommornas konung, det namn du har vunnit

Från Svenska Dikter
Hoppa till navigeringHoppa till sök

<< Måns Stenbock han talade så till sin här

Blommornas konung, det namn du har vunnit
av Christina Charlotta Lindholm

Re'n kalla mullen täcker >>

Ur Sånger af Nanny, tryckt i Göteborg 1872. Melodi i Folkskolans Sångbok nummer 63.

Linné

Blommornas konung, det namn du har vunnit
Strålar så klart som en stjerna ännu.
Få bland de dödlige så hafva funnit
Svar på de forskande frågor, som du.
Stadigt du fästade blicken derofvan,
Ödmjukt din vishet du hemtade der;
Derför så rik blef den himmelska gåfvan,
Derför så vördat ditt minne ock är.
Till mina lärjungar

I. Natursånger.

II. Fosterländska sånger.

III. Sånger af blandadt innehåll.

IV. Andeliga Skolsånger.