Med väpnad qvinnoskara

Från Svenska Dikter
Hoppa till navigeringHoppa till sök

<< Hedna tempel!

Med väpnad qvinnoskara
av Christina Charlotta Lindholm

Bland svenskmannahjeltar >>

Ur Sånger af Nanny, tryckt i Göteborg 1872. Melodi: Kung Karl, den unge hjelte.

Blända

Med väpnad qvinnoskara
Drog Blända ut en gång,
Att kung och land försvara —
Ej blef den striden lång;
Ty fienden till jorden
I hast blef nederlagd,
Men prisad vidt i norden
Vardt unga Bländas bragd.

Jag kan ej bli hjeltinna,
Att strida jag ej lärt;
Men jag vill blifva qvinna,
Det är och något värdt.
Jag vill uti min hydda
Befrämja tro och dygd,
Och bedja Gud beskydda
Min dyra fosterbygd.
Till mina lärjungar

I. Natursånger.

II. Fosterländska sånger.

III. Sånger af blandadt innehåll.

IV. Andeliga Skolsånger.