Välkommen Furste! dyr och kär

Från Svenska Dikter
Hoppa till navigeringHoppa till sök

<< Välkommen Furste! dyr och kär

O Fader huld, se till mig ned
av Christina Charlotta Lindholm

Herre i höjden >>

Källa Sånger af Nanny, 1872. Melodin i Folkskolans Sångbok nummer 92.

Det bedjande barnet.

1.
O Fader huld, se till mig ned
Låt mig ej ensam gå;
Bland faror med din hand mig led
Och styrka gif också!
2.
Låt mig af hjertat älska dig
Och hvila vid din nåd;
Hjelp att jag troget sluter mig
Till dina helga råd!
3.
Lär mig och flitigt till dug gå
Med mina böners ljud
Och lägga mina sorger små
Uppå ditt hjerta, Gud!
4.
Gif mig den sanna ödmjuhet,
Som ringa anser sig,
Som ej af egna dygder vet,
Men söker allt hos dig!
5.
Uti mitt hjerta skrif du in
Din helga vilja så.
Att jag med redligt barnasinn'
Din sannings väg må gå!
6.
Och när min lefnadd slutad är,
Min möda, sorg och strid,
Låt mig få vara, Fader kär,
Hos dig i evig frid!Till mina lärjungar

I. Natursånger.

II. Fosterländska sånger.

III. Sånger af blandadt innehåll.

IV. Andeliga Skolsånger.