Se omkring dig! Nyss naturen

Från Svenska Dikter
Hoppa till navigeringHoppa till sök

Morgonen.

Se omkring dig! Nyss naturen
Tyst försänkt i hvila låg
Och med stilla, hoppfull långtan
Dagens gryning emotsåg.
Nu hon kommit. Se hur solen
Tågar fram på fästet skön!
Hör hur fåglarne i lunden
Sjunga högt sin morgonbön!

Flodens bölja sakta krusas
Rörd af ljuflig vestanfläkt,
Blomman öppnar blygt sitt öga,
Utaf morgonljuset väckt.
Genom trädens gröna kronor
Det en stilla susning går;
Hoppfull, som en barndomstanke,
Nu den unga jorden står
Till mina lärjungar

I. Natursånger.

II. Fosterländska sånger.

III. Sånger af blandadt innehåll.

IV. Andeliga Skolsånger.