Om jag af lyckan glömmes

Från Svenska Dikter
Hoppa till navigeringHoppa till sök

<< Ett litet fattigt barn jag är

Om jag af lyckan glömmes
av Christina Charlotta Lindholm

Långt, ack så långt från min Faders hus >>

Ur Sånger af Nanny, tryckt i Göteborg 1872. Melodin i folkton nedtecknad i Melodi-Bok för skolan och hemmet som nummer 52.

Den bäste vännen.

1.
Om jag af lyckan glömmes,
Om verlden mig försmår
Och ingen, ingen har mig kär
Och torkar af min tår,
  I himlen dock jag har en vän, den bäste.
2.
Om jag än honom glömmer,
Han glömmer icke mig,
Jag hörer hur han kärleksfull
Mig kallar än till sig.
  I himlen, ack, jag har en vän, den bäste.Till mina lärjungar

I. Natursånger.

II. Fosterländska sånger.

III. Sånger af blandadt innehåll.

IV. Andeliga Skolsånger.