Som tvenne trogna bröder

Från Svenska Dikter
Hoppa till navigeringHoppa till sök

<< Du kära land, du hjeltars land

Som tvenne trogna bröder
av Christina Charlotta Lindholm

Så djerf och oförvägen drog vikingen åstad >>

Källa Sånger af Nanny, 1872. Melodin anges som folkton ur Folkskolans Sångbok n:o 59.

Sverige och Finland.

Som tvenne trogna bröder
Vi gingo hand i hand,
Båd' glädje och sorg vi delte med hvarann,
Och inga öden skulle oss åtskilja.

Men plötsligt starka bandet
Af sveket sönderslets,
Det skiljde oss åt, hur den ene än stred
Och blödde för sin ädla brödratrohet.

Den stundens bittra minnen
Ej tiden plånat ut;
Dock är det en tröst uti smärtan ännu
Att våra hjertan man ej kunnat skilja.
Till mina lärjungar

I. Natursånger.

II. Fosterländska sånger.

III. Sånger af blandadt innehåll.

IV. Andeliga Skolsånger.