»Alla Lammen för mig dödde«

Från Svenska Dikter
Hoppa till navigeringHoppa till sök

Alla Lammen för mig dödde
   Och min trogna Hjord försvann ;
Ängen där min Hjord sig födde,
   Blev intagen av en ann.
   Källan rörd och grumlad var :
Och min Lönn, all skogens heder,
Höggs för mina fötter neder,
   Likafullt var modet kvar.

Men se’n Tirsis hela dagen
   Med sitt sällskap roat mig ;
Bröt jag något av den Lagen,
   Som han gjort för mig och sig.
   Tvivla litet på dess tro :
Straxt hans glada uppsyn spilldes,
Missnöjd, kall, han från mig skildes,
   Och med honom all min ro.