"See frisk op!"

Från Svenska Dikter
Hoppa till navigeringHoppa till sök
HOLBERG

  Se glad ut, se glad ut, du menniskobarn,
som slungas framåt uppå tidernas bölja,
se glad ut! Ditt svaga och bräckliga flarn
kan aldrig försjunka, hur vågorna skölja.
Väl stormar det ofta på verldshafvet blå,
men det är min lösen: Se glad ut ändå.

  Se glad ut, om också du erfara får
att allt, hvad du drömde i ungdomens timmar,
vid närmare mönstring ej profvet består,
ty allt är ej guld, som på jordklotet glimmar.
Uppres dig och drömmen ur tankarna drif
och framgå med glädje till handling och lif.

Se glad ut, om också du blott som kompars
på lefnadstheatern din bana får sluta.
Hvad lönar att sträfva mot höjden? bevars!
det inbringar endast en sten i din ruta.
Väl gör du, när gladlynt det lilla du gör:
får kuggen i qvarnhjulet fråga: hvarför?

  Om qvalet dig pressar en tid bortåt,
så kommer väl glädjen på ändalykten.
När stormarna svinga i rymden framåt,
då jagas de regndigra skyar på flykten.
Post Nubila Phæbus. På natt följer dag:
Se glad ut, så tröttar du smärtornas slag.

  Se glad ut i medgång, ty då har du skäl,
och grubbla ej dårligt på kommande öden.
Se glad ut i motgång, då höfves det väl;
förtröstan och mod skola pröfvas i nöden.
Och plundrar dig ödet på allt hvad du har:
Se glad ut, så eger du dock något qvar.

  Se glad ut, då dödsengeln nalkas till slut
och löser så sakta de jordiska banden!
Se glad ut, dn visste ju redan förut
att frihet och fröjd bo i soliga landen.
Så lyse, till tack att du friheten fick,
hjertinnerlig glädje i bristande blick.