Striderne i Skurö sund (Efterord)

Från Svenska Dikter
Hoppa till navigeringHoppa till sök

  Så stridde dina fäder, Svea folk!
så de sin bana genom natten röjde
med mod och härdighet, då re'n sin dolk
till nådestöten öfvermakten höjde.
Lik sagans jätte, som sin styrka fick
förökad då han dignade mot jorden,
så striden med fördubblad styrka gick
då nöden hårdast tråangde in på norden.
Och kämpen, stolt af djupa banesår,
log blödande för friheten på bår,
dog dödande, på det att ingen slaf
beträda skulle fria mannens graf,
och segren lönade förtviflans strider.
Kring dem sin glans odödligheten sprider
och vinkar oss att gå på banan fram
då stormen skakar Svithiods gamla stam,
då det blir ett att segra och att falla,
då under ske i fosterlandets namn,
och då oss tager mot i öppnad famn
den Svenska ärans flammande Valhalla.