Hårda tider

Från Svenska Dikter
Hoppa till navigeringHoppa till sök

Hårda tider ha vi nu.
Det är tråkigt, kära du,
Men hvad vill man göra?
Verlden måste ha sin gång.
Derför sjunger jag en sång -
Här skall du få höra!

Ack, är tiden hård, min vän,
Gör dig hård mot den igen,
Det är bästa vägen!
Blåser det, skot'seglet an,
Trotsa stormen som en man,
Men sitt ej förlägen!

Så, i fyra fall af fem,
Skall du hitta vägen hem
Undan mist och dimma.
Har du mörkret pröfvat på,
Skattar du med fröjd också
Båkens ljus, som glimma.

Var en man. Gör hvar man rätt.
Till Gud din förtröstan sätt
Under alla väder.
Bättre skuldfritt bröst och tom
Penningpung än rikedom,
Klädd i stulna kläder!

Må den rike glömma fritt
Skilna'n mellan mitt och ditt
Vid champagne och tryffel -
Hellre än jag dricker'n till,
Delar jag en mager sill
Med en hedersknyffel!

»Gull ej annat är än mull.»
Knota ej för pengars skull,
»Rost och mal dem fräta.»
Har du födan - ingen nöd!
Mins dervid: i brist på bröd
Kan man limpa äta!

Sky krediten som en pest!
Det är den, som allra mest
Bringar folk på kneken.
Bättre svälta - säger ja -
Än att äta, dag från dag,
Obetalta steken.