Olika sätt att uttrycka sig

Från Svenska Dikter
Hoppa till navigeringHoppa till sök

(De kursiverade blomsternamnen här nedan äro lustiga prof på de s. k. bildades och de s. k. obildades skiljaktighet vid benämnandet af alldeles samma föremål.)

Flyg, Turturdufva, flyg med fröjd och lycka,
med ömma budskap till min älsklings barm.
Tag med en Lotus-krans, att henne smycka,
när hon ur badet stiger, ung och varm.
En fläkt af Blåklint och af Skogsvioler
den hulda bringa, der på mossig stig
hon lyss förtjust till lärkans kaprioler
och sällhetsrusig drömmer blott om mig --
der ljuft »naturens blomstersuck», Linnea,
mot henne doftar, och Förgät-ej-mig
med ögon blå, som tändes af Astraea,
om kärlek hviska, som vill offra sig ...
Flyg, Turturdufva, att min älskling lugna;
med en Bryonia min flicka hugna ...

 * * *

Likdufva, flyg, o, flyg med fröjd och lycka,
med ömma budskap till min flickas barm,
Med Käringtänder skönt den hulda smycka,
när hon ur badet stiger, ung och varm.
En krans af Kattost' och en Båtsmansmössa
min älskling bringa, der på mossig stig
hon fåfängt lyss (ty ekot af min bössa
i skogens fjerran re'n förlorat sig); --
der hon i Torrvärksörtens doft får bada --
»naturens blomstersuck», som skalden sagt --
och der Fansögon se på henne, glada,
samt Länsmansstöflar[1] tolka Amors makt ...
Likdufva, flyg, min älsklings qval att lugna:
med en Hundrofva hennes hjerta hugna ...


  1. Skogsvioler.