På Mälaren

Från Svenska Dikter
Hoppa till navigeringHoppa till sök

Bakom en mörkblå himmels gardiner
Sommarsol skiner,
Ung och varm.
Löjorna hoppa
Måsarne doppa
Näbben och nappa
Snöhvit barm.
Mellan stenarne en «rospigg» stretar,
Vid sin pumpstock skepparen arbetar,
Längst i förn en käring står och metar ...
Klingeli klingeli klingeli klang!

Käraste Anna sätt dig i stäfven,
Ser du i säven
Gäddans språng?
Morgonen randas
Vinden knappt andas
Årslag blandas
Med vår sång.
Ack! uti naturens varma sköte
Stämma kärleken och glädjen möte —
Anna, se nu dyker gummans flöte ...
Klingeli etc.

Ser du den hvita, brusande fåran?
Hvila på åran,
Ångaren röjs!
Gnistorna ljunga
Nu få vi gunga
Se hur den tunga
Skofveln höjs!
O, så roligt, skummet yr i solen,
Jullen hoppar — Anna akta kjolen —
Charon tutar! Æol drar fiolen ...
Klingeli etc.

Se lilla holmen midterst i fjorden,
Ställa vi färden
Dit kanske?
Eller kanhända
Stäfven vi vända
Hem mot de kända
Vikarne? —
«Nej till holmen!« Morgonsolen stiger,
Het och mattad all naturen tiger,
Phæbus sjelf till hvila jorden viger ...
Klingeli etc.

Grönskande ängder ljufligt oss locka,
Skola vi plocka
Smultron du?
Hit vill jag fara,
Här vill jag vara,
Hade jag bara
Dig till fru!
Anna, ack! ... Nej, tyst min mun! Sjön suger.
Ah, din skalk, ifall din min ej ljuger,
Fins för mig i korgen det som duger ...
Klingeli etc.