Hvarför tvista?

Från Svenska Dikter
Hoppa till navigeringHoppa till sök

Hvarför tvista? Lifvet rymmer,
Färgen bleknar, qvällen skymmer,
Och du har, förrän du dör,
Mycket sjelf att svara för.

Hvarför tvista? Hatet vike,
Alla hjertan sig förlike!
Låt den tystna, kifvets röst!
Slut dig i ditt eget bröst!

Det omätliga, det Ena,
Evigt älskande och rena,
Målet för odödligt hopp
Löse alla strider opp!

Tåligt verka och förbida,
Som de milda stjernor skrida
Fjerran ifrån dagens glam
Öfver aftonhimlen fram!

Ej den ena stör den andra;
Tyst och afund sfritt de vandra,
Spridande sitt skära ljus
Från gemensamt fadershus.

Lid och stråla! Tro och ana!
Ande, gå din gifna bana!
Har ej du en sol också?
O kring henne kretsa då!