Till C. W. Böttiger

Från Svenska Dikter
Hoppa till navigeringHoppa till sök
d. 15 Maj 1876.

Med sippors krans i gyllne hår
Han kommer lätt, den unga vår.

Då går han strax till skaldens dörr:
»Hell, gamle vän, mig kär som förr!

»Jag glömmer ej, hur förr en gång
Om Wärends Maj du sjöng en sång.

»Haf tack för den och andra fler!
Så sjunger sällan någon mer.

»Haf tack, och vårens helsning tag!
Jag har ej glömt din födslodag.

»I samma månad föddes vi
Med hemlig hjertesympathi.

»I norden husvill mången gång,
Jag fick en fristad i din sång.»

Så våren sjöng; jag sjunger med,
Jag sjunger blott ett varmt »Guds fred!»

Hell, hell i lifvets sena år,
Du skald för kärlek, sol och vår!

Vid furors sus i enslig qväll,
I aftonrodnans skimmer — hell!

Och styr i sång alltjemt din ban,
Vår sångarålders siste svan!