Ungt mod.

Från Svenska Dikter
Hoppa till navigeringHoppa till sök

Fins ej lots? Låt gå ändå!
Äfventyrligt skön är vågen.
Blåsten sticker skarpt: låt gå!
Vind i seglen, storm i hogen!

Doft af tång från mörkblå vatten,
Välkomstfläkt från djupets verld!
Spridda fiskarbloss i natten!
Kan du tänka bättre färd?

Talar man om skär och bankar?
Låt dem tala! Vinden snart
Jage bort de fega tankar
Och bevinge jullens fart!

Stolta fara! Fins då ingen,
Som dig älskar utom jag?
Lika godt! Med svarta vingen
Sväfva fram i trolskt behag!

O det susar, när du spänner
Flykten öfver dunklad våg;
Andeverldens magt jag känner,
Lifvande vårt glada tåg.

Korta äro glädjens stunder,
Njut dem derför, stark och ung!
Skulle jullen än gå under,
Modig död är aldrig tung.