Ingemund.

Från Svenska Dikter
Hoppa till navigeringHoppa till sök

Ingemund steg ned af gångarn,
Band den blek vid stugans dörr.
Qvinnoälskarn, qvinnosångarn
Är ej längre ung som förr.
»Nu förrinner vintersnö,
Godt det blir i vårn att dö
På det fria Islands ö.

»Mångt och mycket jag bedrifvit
Så på land som skeppens slätt;
Mångt och mycket nornan gifvit,
Kraft i arm, stormanlig ätt.
Bättre dock än svärdens larm
Var den sång, som qvällde varm;
Bäst af allt var qvinnans barm.

»Ej i mulln på vigda gården
Skall man lägga hjeltens kropp.
Ädle fränder, resen vården
Blott vid kyrkovägen opp,
Att, när Islands tärnor gå
Upp till messan, der de må
Någon stund i tankar stå;

»Medan gula lockar flyga
Fladdrande för vårens vind,
Medan lätta tårar smyga
På den mjälla rosenkind,
Må de tänka: allt var han,
Höfding, skald och idrottsman,
Mest ändå för oss han brann.

»Medan lätt som mornad bölja
Barmen under linnet slår,
Medan silfverdrifven sölja
Högt i fager vaggning går,
Må de tänka någon stund:
Sof, vår skald, i vänlig blund,
Sof, vår hjelte Ingemund!»