Vapenvakt.

Från Svenska Dikter
Hoppa till navigeringHoppa till sök

Ut på ädla krigarbanen,
Ut till bragder vid Jordanen,
Ut med korsbanér och glaf!
Ut att palm och lager hinna
Och från saracenen vinna
Marken kring den helga graf!

När ur öster ljuset strömmar,
Skall du nå din ungdoms drömmar,
Unge sven, med Guds behag.
Gyllne sporrar skall man bringa,
Och af länsherrns egen klinga
Skall du få ditt riddarslag.

Men i natt du Gud skall dyrka;
I den månbelysta kyrka
Skall du hålla vapenvakt.
Att din trohets lön få smaka,
Skall du from och ensam vaka,
Andaktsfullt och oförsagdt!

Och han vakar och han beder,7
Medan natten stilla breder
Öfver grafvar ut sitt flor,
Medan mildt i månens strimma
Crucifix och sköldar glimma
I det fanbeprydda kor.

Hvarje själ, som lärt att brinna,
Vill, som han, sin seger vinna,
Vinna ljusets riddarslag;
Hoppets milda stjernor skina
På ett anadt Palestina
För vår ande än i dag.

Glöm ej, du, som allt vill våga,
Glöm ej i din längtans låga
Vapenvakt i nattens famn!
Glöm ej vakan, glöm ej bönen,
Du, som söker segerlönen
Af ett bragdomstråladt namn!

Långt från dagens larm och nöjen
Fly en stund från lek och löjen
Dit der frid bland grafvar bor!
I ditt hjertas djup det finnes,
Fast ibland du knappt det minnes,
Pröfningens och bönens kor!